Este sitio web utiliza cookies para poder poner a disposición diferentes funciones, para personalizar la visualización de la página y para analizar los accesos. Al utilizar este sitio web aceptas el uso de cookies. Más información

¿No quieres ver publicidad? ¡Conviértete en miembro premium ahora!
¿Qué es nuevo?
1.097 4

SeraPhotoArt


Miembro Free, Lugo

Verde natural

En Galego
Unha fervenza é unha caída de auga dende certa altura provocada polo desnivel existente no canle dun río.
Chámase tamén: cascada , ruxidoira, cenza, censa, freixa, cadoiro, abanqueiro, chorreira, chorredeira, fecha, pincheira, ficheira, salto, seimeira, e outros nomes.
Hai incluso autores que distinguen os distintos niveis, así a catarata ou salto de auga é a cenza ou censa. Onde cae, ou sexa a zona inferior, onde se produce a espuma e as partículas de auga levántanse en forma de neboa chámanlle a fervenza. Mentras que onde se sumerxe a cascada chámanlle mergulleira.
..............................................................
Castellano
Una cascada es una caída de agua desde cierto altura provocada por el desnivel existente en el canal de un río.
Se llama también: cascada, ruxidoira, cenza, censa, freixa, cadoiro, abanqueiro, chorreira, chorredeira, cascada, pincheira, ficheira, salto, seimeira, y otros nombres.
Hay incluso autores que distinguen los distintos niveles, así la catarata o salto de agua es la cenza o censa. Donde cae, o sea la zona inferior, donde se produce la espuma y las partículas de agua se levantan en forma de neboa lo llaman la cascada. Mientras que donde se sumerje la cascada lo llaman mergulleira.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comentarios 4